Doprava zdarma

Zákaznická linka 386 350 461

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Josef Kružliak - ELLEX, IČ 10271422, se sídlem Rudolfovská 34 České Budějovice 370 01 (dále jen „správce“), Vás tímto v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), a podle příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), informuje o tom, že má v úmyslu o Vás shromáždit a zpracovat osobní údaje v rozsahu Vámi poskytnutém, a to pouze pro následující účely: Marketingové účely správce, tj. zejména nabízení výrobků a služeb (ať již vlastních či cizích), zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách, kontaktování za účelem průzkumu trhu a za účelem marketingových výzkumů, a to elektronickou poštou či telefonicky, včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění; analýza osobních údajů umožňující zejména přímé oslovení konkrétních zákazníků a určitých skupin zákazníků (tzv. direct mailing); pořádání, organizování a vyhodnocení různých typů soutěží, anket a jiných akcí, ať již s možností zákazníka obdržet věcnou či finanční cenu nebo bez této možnosti. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány příslušnými zaměstnanci správce, příp. smluvním zpracovatelem (např. reklamní agentura, jiná osoba v rámci koncernu správce). Poskytnuté osobní údaje mohou být zpřístupněny oprávněným osobám (státním orgánům, soudům, policii, finančním úřadům apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí a zpracovateli. V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte práva podle Nařízení a zákona o ochraně osobních údajů, zejména právo na přístup k poskytnutým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. S ohledem na výše uvedené účely zpracování osobních údajů je jejich poskytnutí nepovinné (je nutný Váš souhlas) [čl. 6, odst. 1, písm. a) Nařízení]. Udělený souhlas ke zpracování osobních údajů je možné kdykoliv odvolat, a to sdělením v písemné formě doručeným do sídla správce. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Neuvedete-li při udělení souhlasu podle této informace jinak, má se za to, že svůj souhlas udělujete na dobu neurčitou. V souladu s Nařízením a zákonem o ochraně osobních údajů budou Vámi poskytnuté osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. V případě odvolání souhlasu podle předchozího odstavce budou Vámi poskytnuté osobní údaje zlikvidovány bezodkladně. Správce přijal následující opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů: omezený přístup k získaným osobním údajům a jejich technické zabezpečení. Svá práva vyplývající z Nařízení a zákona o ochraně osobních údajů můžete uplatnit v sídle správce.

PROHLÁŠENÍ O UDĚLENÍ SOUHLASU

Správce používá v souvislosti se svými internetovými stránkami marketingové služby zpracovatelů, zejména službu „retargeting“ od společnosti Seznam, službu „remarketing“ od společnosti Google a službu „Custom audiences“ od společnosti Facebook. Poskytnuté osobní údaje mohou být předmětem profilování ve smyslu čl. 22 Nařízení, a to podle podmínek výše uvedených zpracovatelů zveřejněných na jejich internetových stránkách. Zaškrtnutím volby „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ nebo v případě cookies jejich povolením v internetovém prohlížeči potvrzuji, že jsem byl/a ze strany správce informován/a v rozsahu stanoveném Nařízením a zákonem o ochraně osobních údajů o zpracování svých osobních údajů, poskytnuté informaci rozumím a nemám proti tomuto zpracování žádných námitek. Zároveň uděluji správci výslovný souhlas ke zpracování svých osobních údajů v rozsahu a k účelu podle shora uvedené informace o zpracování osobních údajů a dále v souladu s ust. § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, souhlasím, aby správce nebo jím pověřená osoba využívali podrobnosti mého elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky, které se týkají jak výrobků a služeb správce, tak cizích. Souhlasy podle předchozí věty uděluji na dobu neurčitou.


Autorizovaný
obchod LG

Vlastní kamenná
prodejna

Doprava zdarma
na celý sortiment

Odborné
poradenství

Garance nízké
ceny

logo lg store

Potřebujete poradit?

Prodejna

Ambitv.cz na Firmy.cz Ambitv.cz na Firmy.cz
Google Review Widget
Heureka.cz - ověřené hodnocení obchodu LG-store.cz
mastercard maestro visa visa electron

© Copyright 2021 LG-Store.cz

Vytvořili v: