Doprava zdarma

Zákaznická linka 386 350 461

Podmínky nákupu na splátky ESSOX

 

POSTUP VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI O ÚVĚR NA E-SHOPECH

 1. Klient dokončil objednávku na e-shopu a vyplnil online žádost o úvěr na portálu ESSOX.

 2. ESSOX přijal online žádost o úvěr a odesílá klientovi a prodejci e-mailové potvrzení o přijetí

  žádosti.

  Pokud Vám tento email nepřijde do 2 hodin po uzavření objednávky, pak se něco nepovedlo a je vhodné kontaktovat klienta a zjistit co je příčinou (klient si nákup rozmyslel, nedošlo k přesměrování na žádost ....)

 3. ESSOX vyřizuje žádost o úvěr obvykle do 15 minut (nejdéle následující pracovní den) a po schválení/zamítnutí odesílá e-mailové potvrzení klientovi a prodejci (e-shopu).

  Pokud Vám takový email nepřijde do 2 pracovních dnů po přijetí žádosti, pak kontaktujte ESSOX

V případě schválení žádosti o úvěr obsahuje poslední e-mail odkaz k volbě způsobu podpisu smlouvy (SMS podpis nebo vytištění smlouvy a vlastnoruční podpis klienta) a instrukce pro klienta, jak má dál postupovat.

Odkaz je chráněn heslem. Nápovědu pro heslo má klient v emailu s výsledkem posouzení žádosti.

POPIS PROCESU DOKONČENÍ SMLOUVY

Po přihlášení přes výše uvedený link si klient vybere způsob podpisu úvěrové smlouvy.

 1. SMS podpis

  1. KLIENT podepíše smlouvu pomocí SMS kódů, provede kroky potřebné pro

   identifikaci na dálku dle zákona.

  2. ESSOX provede kontrolu smlouvy.

   1. Pokud je smlouva v pořádku, předá ESSOX smlouvu k proplacení a prodejci odchází email s informacemi o úvěru (číslo úvěrové smlouvy, jméno klienta, výši přímé platby zvolenou klientem, financovanou hodnotu a variabilní symbol, pod kterým bude částka proplacena) a informuje prodejce o tom, že smlouva byla v pořádku doručena do ESSOX. Prodejce na základě tohoto emailu provádí expedici zboží klientovi. Klientovi odchází email s potvrzenou smluvní dokumentací.

   2. V případě nějaké chyby na smlouvě se s klientem řeší její odstranění.

  3. PRODEJCE odesílá klientovi zboží. Pokud klient zvolil přímou platbu, pak prodejce

   inkasuje tuto částku nejčastěji jako dobírku při zaslání zboží.

 2. Papírová smlouva

a. KLIENT si stáhne smluvní dokumentaci.

 1. Vytiskne smlouvy o úvěru. Každé vyhotovení smlouvy podepíše vlastnoručním podpisem.

 2. Udělá kopii hlavního dokladu, který uvedl na smlouvě o úvěru (nejčastěji občanský průkaz nebo povolení o pobytu na území ČR nebo náhradní doklad) a kopii druhého dokladu (řidičský průkaz nebo cestovní pas nebo zbrojní průkaz nebo platební kartu nebo rodný list nebo průkazku zdravotní pojišťovny).

 1. Jedno vyhotovení společně s kopií dokladů uvedených výše zašle na adresu uvedenou v emailu s výsledkem posouzení žádosti (adresa ESSOXu).

 2. Jedno vyhotovení si ponechá.

 1. ESSOX provede kontrolu smlouvy.

  1. Pokud je smlouva v pořádku, předá ESSOX smlouvu k proplacení a prodejci

   odchází email s informacemi o úvěru (číslo úvěrové smlouvy, jméno klienta, výši přímé platby zvolenou klientem, financovanou hodnotu a variabilní symbol, pod kterým bude částka proplacena) a informuje prodejce o tom, že smlouva byla v pořádku doručena do ESSOX. Prodejce na základě tohoto emailu provádí expedici zboží klientovi.

  2. V případě nějaké chyby na smlouvě ESSOX s klientem řeší její odstranění.

 2. PRODEJCE odesílá klientovi zboží. Pokud klient zvolil přímou platbu, pak prodejce

  inkasuje tuto částku nejčastěji jako dobírku při zaslání zboží.

Pokud neobdržíte email s informací o úspěšně provedené kontrole smluvní dokumentace přibližně do 10 dnů po schválení žádosti klienta, pak nás kontaktujte a my Vám zjistíme aktuální stav smlouvy.

ODESLÁNÍ ZBOŽÍ KLIENTOVI BEZ TOHOTO POTVRZENÍ JE ZCELA NA ODPOVĚDNOST E-SHOPU. ESSOX ZA DANOU SITUACI NIJAK NERUČÍ.

ÚKONY NA STRANĚ PRODEJCE

PARTNER RUČÍ ZA DODÁNÍ ZBOŽÍ PŘÍMO OSOBĚ KLIENTA A ZAJIŠTĚNÍ IDENTIFIKACE KLIENTA NA ADRESE DORUČENÍ (MŮŽE TAK UČINIT I PROSTŘEDNICTVÍM TŘETÍ OSOBY – PŘEPRAVCE). BERE VŠAK NA SEBE VEŠKERÁ RIZIKA S TÍM SPOJENÁ, A TO PŘEDEVŠÍM V PŘÍPADĚ NESPLNĚNÍ ZÁKONNÝCH PODMÍNEK NA IDENTIFIKACI ŽADATELE ÚVĚRU.

IDENTIFIKACE SE PROVÁDÍ:

U fyzické osoby:

Ověří jméno a příjmení, případně všechna jména a příjmení, rodné číslo, datum narození, místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt, státní občanství, jsou-li v něm uvedeny, a dále druh, číslo a dobu platnosti průkazu totožnosti a orgán nebo stát, který jej vydal. Jde-li o fyzickou osobu provozující podnikatelskou činnost (OSVČ), též ověří její obchodní firmu, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo (IČ). Vždy je nezbytné ověřit shodu podoby osoby s vyobrazením na průkazu totožnosti.

U právnické osoby:

Ověří z dokladu o existenci právnické osoby (výpis z OR) obchodní firmu nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, její sídlo, identifikační číslo (IČ); u osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem ověří z průkazu totožnosti údaje stejně jako u fyzické osoby. Je-li statutárním orgánem nebo jeho členem právnická osoba, ověří její obchodní firmu nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, její sídlo a identifikační číslo (IČ) a zjistit identifikační údaje osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem, a to stejně jako u fyzické osoby.

DALŠÍ SITUACE A JEJICH ŘEŠENÍ:

Storno schválené žádosti o úvěr, která ještě nebyla odeslána do ESSOXu

Storno se hlásí bezodkladně po zjištění této skutečnosti na e-mail eshopy@essox.cz ip@essox.cz v tomto formátu:„Žádáme o storno smlouvy číslo XYZ klienta Jméno Příjmení z důvodu... (uvést důvod storna), Naše číslo obch. místa: xxxxxxxx (přidělené ESSOXem), název prodejce a webová adresa eshopu“

Storno smlouvy, která již byla odeslaná do ESSOXu k proplacení

Obvykle je toto možné do 14 dnů od data podpisu smlouvy. Po zjištění, že je toto ještě možné, oznamte tuto skutečnost na e-mail eshopy@essox.cz ip@essox.cz v tomto formátu:„Žádáme o storno smlouvy číslo XYZ klienta Jméno Příjmení z důvodu... (uvést důvod storna). Naše číslo obch. místa: xxxxxxxx (přidělené ESSOXem), název prodejce a webová adresa eshopu“

Po zpracování Vaší žádosti Vás ESSOX bude informovat emailem o dalším postupu pro dokončení zrušení úvěrové smlouvy.

Klient zadal chybný údaj do žádosti o úvěr

Pokud je v žádosti zaznamenána při kontrole drobná chyba (např. překlep v názvu ulice apod.), smlouva je schválena a chyba je opravena. Jedná-li se o chybu závažnějšího charakteru (např. překlep v rodném čísle atd.), smlouva je ze strany ESSOXu reklamována a po klientovi je požadováno opětovné zaslání žádosti se správně uvedenými údaji.

Žádost byla zamítnuta, klient/prodejce chce znát důvod

Důvod zamítnutí lze sdělit pouze žadateli o úvěr (fyzické osobě – nepodnikateli), a to na bezplatné lince 800 555 130 maximálně do 14 dnů od zamítnutí.
Pokud je žadatelem o úvěr fyzická osoba – podnikatel nebo právnická osoba, je nutné zažádat o sdělení důvodu zamítnutí písemnou formou adresovanou ESSOXu.

Máte podezření, že se klient dopouští úvěrového podvodu?

Jakékoliv podezření z pokusu nebo páchání podvodného jednání ze strany klienta musí být neprodleně hlášeno nebo konzultováno s Vaším regionálním zástupcem nebo na dealerské lince (389 010 213).

Máte podezření, že platební brána FINIT Eshop není funkční?

Jakékoli závady nebo nefunkčnosti na platební bráně FINIT Eshop nahlaste neprodleně na e-mail eshopy@essox.cz v tomto formátu:
„Žádáme o prověření funkčnosti platební brány FINIT Eshop na eshopu 
www.XYZ.cz (popište chování aplikace) Naše číslo obch. místa: xxxxxxxx (přidělené ESSOXem), název prodejce a webová adresa eshopu“

Lze provést test platební brány ESSOX, když mám podezření, že nefunguje?

Test je možné provést kdykoli formou testovací objednávky na eshopu a zvolením platební metody ESSOX. Pokud po dokončení objednávky eshop nabídne možnost přesměrování (manuálně kliknutím nebo automaticky) a toto přesměrování proběhne (zobrazí se první strana formuláře žádosti ESSOX), pak lze bránu považovat za funkční. V případě zobrazení chybové hlášky nebo jiného problému s otevřením formuláře žádosti nám to ohlaste na emaileshopy@essox.cz.


26 let na trhu

Možnost splátek

Showroom

Garance ceny

Technická podpora

© Copyright 2019 LG-Store.cz
Vytvořili v: