Doprava zdarma

Zákaznická linka 386 350 461

Život je dobrý, když za nákup LG OLED získáte O2 TV Stříbrná na 3 měsíce za 3 Kč 

Jak získat odměnu?


Nakupte v termínu od 27. 9. do 19. 12. 2021 kteroukoli LG OLED TV (viz Pravidla nákupní akce) u všech prodejců elektro v České republice.


Zaregistrujte se na ZDE v termínu od 11. 10. do 26. 12. 2021. Nezapomeňte nahrát i Váš nákupní doklad.


Po ověření Vaší registrace a splnění podmínek promo akce Vám zašleme do 10 dnů odměnu e-mailem.

PRAVIDLA spotřebitelské PROMOAKCE

O2 TV STŘÍBRNÁ na 3 měsíce za 3 Kč (dále jen „Akce“)

I. PRAVIDLA

Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen „Pravidla“) Akce „O2 TV STŘÍBRNÁ NA 3 MĚSÍCE ZA 3 KČ“. Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Akce. Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu, uveřejněných stejně jako tento dokument.

II. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR
Pořadatelem akce je LG Electronics Polska Sp. z o.o., se sídlem na adrese Ul. Woloska 22, 02-675 Varšava, Polsko, IČO: 0000121072 (KRS), podnikající v České republice prostřednictvím LG Electronics Polska Sp. z o.o., odštěpný závod, se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, Česká republika, IČO: 056 34 903, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 77660 (dále jen „Pořadatel“).

Organizátorem nákupní akce je Airbuzz, s.r.o., se sídlem Jažlovická 1320/28, 149 00, Praha 4 - Chodov, IČO: 242 60 541, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 197631 (dále jen „organizátor“).

III. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ AKCE
Akce s možností získat Výhodu, jak je definován níže, k nákupu kterékoli LG OLED TV, probíhá v termínu od 27. 9. 2021 do 19.12. 2021 (dále jen „Doba konání akce“), na území České republiky. Registrovat se je nutné do 26.12.2021. Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy Doby konání akce.

IV. ÚČAST V AKCI
Akce se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „Účastník“), která si v Době konání akce zakoupí kteroukoli LG OLED TV. 

Pro získání O2 TV Stříbrná na 3 měsíce za 3 Kč (dále jen „Výhoda“) se Účastník po nákupu LG OLED TV musí:
zaregistrovat na stránce lgproradost.cz („Registrace“);
nainstalovat aplikaci O₂ TV do zakoupené LG OLED TV;
aktivovat službu O₂ TV Stříbrná podle návodu na stránce www.o2.cz/o2tvkupon; a
při aktivování služby O2 TV Stříbrná zadat do příslušné kolonky aktivačního formuláře číslo kupónu, který Účastníkovi zašle Pořadatel v návaznosti na registraci Účastníka na stránce lgproradost.cz („Kupón“).

Kupón bude doručen Účastníkovi samostatně, a to do 14 dnů od učinění Registrace, na emailovou adresu uvedenou v příslušném registračním formuláři. Kupón lze využít právě jednou nejpozději do 31. 1. 2022. Kupón lze využít výhradně na službu O2 TV Stříbrná.

Obecná pravidla a způsob využití Kupónu jsou popsány na: www.o2.cz/o2tvkupon.

Služba O2 TV Stříbrná aktivovaná na základě této Akce je bez závazku vůči společnosti O2 Czech Republic a.s.   

Po uplynutí doby, na kterou je Výhoda dle těchto Pravidel poskytována, tj. tří měsíců využívání služby O2 TV Stříbrná za 1 korunu za každý měsíc, bude služba O2 TV Stříbrná zpoplatněna, a to ve výši 449 Kč / měsíc.

Další podmínky využívání služby O2 TV Stříbrná může stanovit O2 Czech Republic a.s.

Účastník je oprávněn kdykoliv službu O2 TV Stříbrná zrušit na www.o2tv.cz v sekci Nastavení účtu nebo na zákaznické lince O2.

Akce platí na všechny LG OLED TVs zakoupené od počátku Doby konání akce. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnil podmínky Akce či Akci zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků Účastníků vůči Pořadateli Akce. Každá taková změna Pravidel či Akce bude vyhlášena Pořadatelem stejným způsobem jako tato Pravidla. Změny bude Pořadatel provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Pořadatele, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že Pořadatel bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Účastníky Akce.

Účastník nemá nárok na Výhodu v případě, že zakoupená LG OLED TV nebyla distribuována společnostmi LG Electronics CZ, s.r.o., LG Electronics Polska Sp. z o.o., odštěpný závod nebo LG Electronics Polska Sp. z o.o., organizační složka. Účastník dále nemá na Výhodu nárok v případě, pokud odstoupí od kupní smlouvy v zákonné lhůtě.

V. VÝHODA A JEJÍ PŘÍPADNÉ ZRUŠENÍ
Nárok na získání Výhody k nákupu LG OLED TV má každý Účastník, který splní podmínky určené těmito Pravidly. 

VI. OPRÁVNĚNÍ POŘADATELE, ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pořadatel Akce si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem Akce, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích Pravidel. Pořadatel je oprávněn kdykoli v průběhu Akce měnit její Pravidla, tj. i podmínky pro získání Výhody, a ve výjimečných případech Akci i zrušit.
Výhodu nelze převést na jiného Účastníka nebo třetí osobu. Výhodu nelze vyplatit hotově v penězích ani za ni poskytnout jinou nepeněžitou náhradu nebo plnění, případně způsob předání. Výhoda nezahrnuje instalaci aplikace Moje O2 ani služby O2 TV Stříbrná či jakékoliv dodatečné náklady nebo výdaje, které mohou Účastníkovi vzniknout.
Pořadatel je současně oprávněn kdykoli v průběhu Akce změnit Výhodu za obdobné plnění.

VII. VYLOUČENÍ Z AKCE
Z Akce jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a jejich dceřiných společností, fyzické osoby jinak s nimi spolupracující na organizaci a realizaci Akce, jakož i jejich rodinní příslušníci v rozsahu příbuzných v pokolení přímém, manžel/manželka, sourozenec. Z Akce mohou rovněž být vyloučeni všichni Účastníci, kteří poruší tato Pravidla.
Výjimka z tohoto čl. VII se stanoví pro účastníky zaměstnaneckého VIP Programu.

VIII. OSTATNÍ
Účastník má coby spotřebitel právo na mimosoudní řešení případných sporů s Pořadatelem ve vztahu k Akci v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Účastníka v této Akci je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) Účastník nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Účastníka a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem, resp. zadavatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

Tato Pravidla budou po celou Dobu konání akce dostupná na webové stránce https://www.lg.com/cz/promotions

V případě dotazů nás prosím kontaktujte na informační lince 810 555 810.  

V Praze dne 27. 9. 2021


Autorizovaný
obchod LG

Vlastní kamenná
prodejna

Doprava zdarma
na celý sortiment

Odborné
poradenství

Garance nízké
ceny

logo lg store

Potřebujete poradit?

Prodejna

Ambitv.cz na Firmy.cz Ambitv.cz na Firmy.cz
Google Review Widget
Heureka.cz - ověřené hodnocení obchodu LG-store.cz
mastercard maestro visa visa electron

© Copyright 2021 LG-Store.cz

Vytvořili v: