Doprava zdarma

Zákaznická linka 386 350 461

Zažijte skvělou podívanou s LG OLED TV, nyní navíc s 5letou záruku na OLED panel 

Nechte se vtáhnout do děje oblíbených filmů a seriálu nebo si užijte hraní her na maximum s vybranými LG OLED TV, ke kterým nyní získáte navíc prodlouženou 5letou záruku na OLED panel.

Prémiové televize LG vás oslní 4K UHD rozlišením a díky EVO panelu také například zvýšeným jasem oproti klasickým LG OLED televizím, či perfektním kontrastem. Technologie Dynamic Tone Mapping Pro si skvěle rozumí s HDR, a ještě více oživí každou scénu. Zvukový zážitek znásobí Dolby Atmos. Prémiové funkce VRR a ALLM ve spojení s HDMI 2.1 pro herní konzole zajistí ještě plynulejší a realističtější hraní her. Modely G2stylově doplní váš interiér, jelikož nabízí tzv. Gallery design a pokud zrovna nic nesledujete, promění se v krásný obraz zdobící váš domov. Inteligentní procesor a9 obrazu dodá přirozenou hloubku a oživí barvy. Vsaďte třeba na 55" televizi LG OLED55G3 nebo rovnou 65" Dívejte se stále vpřed a s důvěrou na prvotřídní kvalitu zpracování OLED televizí LG, nyní také díky záruce 5 let na OLED panel. Prodloužená záruka se vztahuje na modely 88Z3, 77Z3, 83G3, 77G3, 65G3, a 55G3. Ve 3.–5. roce se bezplatná záruka vztahuje pouze na OLED panel a práce bude účtována.

Podmínky prodloužené pěti (5) leté záruky pro OLED zobrazovač pro TV LG OLED premium řady G2/ G3 / Z2 (5 YEAR LIMITED PARTS & Labour PANEL Warranty)

Tyto podmínky prodloužené záruky na díl OLED zobrazovač pro TV LG OLED premium řady G2/ G3 / Z2 (dále jen OLED Modul“) upravují práva a povinnosti společnosti LG Electronics Polska Sp. z o.o. se sídlem ul. Wołoska 22, 02-675 Varšava, Polská republika, IČO: 0000121072 (KRS), DIČ: PL5212214808jednající prostřednictvím své pobočky LG Electronics Polska Sp. z o.o., odštěpný závod se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 77660, IČO: 05634903, DIČ: CZ684008207 (dále jen „LGE CZ“) jako poskytovatele prodloužené záruky v délce tří (3) let po uplynutí zákonné odpovědnosti za vady prodávajícího (dále jen „Podmínky“).

  1. Prodloužená záruka se vztahuje výlučně na modely televizorů OLED premium řady G2 / Z(dále jen Výrobky“)které byly zakoupeny na území České anebo Slovenské republiky po 1. lednu 2022 a které byly zároveň dovezeny do České republiky anebo do Slovenské republiky prostřednictvím LGE CZ.

  2. Prodloužená záruka se poskytuje pouze na OLED Modul, nikoliv Výrobky jako celek. Náklady na práci, přepravu a ostatní úkony související s opravou či výměnou nejsou prodlouženou zárukou kryty a budou Vám účtovány příslušným autorizovaným servisním střediskem LGE CZ nebo autorizovaným servisním prodejcem LGE CZ ve výši standardních sazeb servisních úkonů.

  3. Prodloužená záruka se poskytuje kupujícímu jako spotřebiteli (dále jen „Zákazník“) ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) pouze na vybraný OLED Modul Výrobků sloužících k běžnému používání v domácnosti. Výrobky (OLED Modul) kryté prodlouženou zárukou nejsou určeny k průmyslovému nebo komerčnímu použitíposkytování služeb nebo výdělečné činnosti.

  4. Běh prodloužené záruky v délce tří (3) let počíná dnem následujícím po uplynutí dvouleté (2) zákonné odpovědnosti za vady vztahující k Výrobku. Prodloužená záruka se neprodlužuje o dobu reklamačního řízení Výrobku.

  5. Prodlouženou záruku je možné uplatnit pouze u autorizovaného servisního centra. Seznam autorizovaných servisních center je dostupný na infolince LGE CZ: 810 555 810 anebo na internetových stránkách LGE CZ (www.lge.com/cz).

  6. Pro uplatnění prodloužené záruky je nutné předložit originál doklad o zakoupení Výrobku (např. faktura nebo účtenka) s typovým označením Výrobku, výrobním číslem a uvedením data prodeje Výrobku, přiložit příslušenství (zejména ovladače, síťový kabel) a jiné součásti Výrobku nezbytné pro funkci Výrobku.

  7. Nebude-li zjištěna vada krytá prodlouženou zárukou podle těchto Podmínek, bude servisní centrum po Zákazníkovi požadovat úhradu nákladů na vyslání a práci servisního technika nutných kposouzení oprávněnosti reklamace rámci prodloužené záruky.

  8. V rámci prodloužené záruky bude reklamace řešena vždy pouze opravou nebo výměnou vadného OLED Modulu.

  9. V případě výměny vadného OLED Modulu nemá Zákazník nárok na novou záruční dobu dle těchto Podmínek;prodloužená záruka je mu v těchto případech poskytnuta nejdéle po dobu, která zbývá z původní prodloužené záruky. Počet oprav v prodloužené záruce není omezen. Vyměněný vybraný OLED Modul se Zákazníkovi nevrací.

  10. Rozhodnutí o uznání reklamace v rámci prodloužené záruky vyžaduje odborné posouzení dle § 19 odst. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů. Reklamace v rámci prodloužené

    11. Zákazník nemá v době prodloužené záruky právo na odstoupení od kupní smlouvy z důvodu vady Výrobku, bez ohledu na počet vad nebo počet předchozích oprav.          Ustanovení § 2169 odst. 2 Občanského zákoníku se neuplatní.

Prodloužená záruka se nevztahuje na:

Výrobky, do nichž zasahoval neautorizovaný nebo neodborný servis;
individuálně dovezené Výrobky a Výrobky, které nebyly do ČR a SR dovezeny společností LGE CZ;
V
ýrobky, u kterých nebyl záruční a pozáruční servis prováděn autorizovaným servisním centrem;
Výrobky, u kterých nebyly při předchozí opravě použity originální náhradní díly LGE CZ;
opotřebení v zobrazovací části v důsledku běžného užívání (např. snížení obrazové kvality);
neaktivní obrazové body, tzv. sub-pixely (nesvítící, resp. černé, v počtu maximálně patnáct (15);
vady vzniklé použitím 
Výrobku k jinému účelu, než k jakému je určen (např. k podnikání) nebo nedodržením pokynů pro údržbu, provoz a obsluhu Výrobku, který je popsán v návodu k použití;
poškození způsobená při neodborné či nesprávné instalaci, úpravě, modifikaci nebo používání 
Výrobku nesprávným způsobem neslučitelným s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice nebo Slovenské republice;
poškození Výrobku během přepravy, které bylo způsobeno nesprávnou manipulací;
nedodržením pokynů týkajících se čištění a provádění pravidelné údržby;
vady Výrobku způsobené používáním tohoto Výrobku v prašném, znečištěném, vlhkém, agresivním či zakouřeném nebo jinak nevhodném prostředí;
poškození 
Výrobku živelnou pohromou, manipulací, přepravou, nevhodnými nebo nedoporučenými provozními podmínkami, upevněním, umístěním, skladováním, v důsledku vnější události (např. poškození zobrazovače pádem), škrábance a promáčknutí, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.);
vystavení Výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu či jinému záření nebo elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v elektrorozvodné nebo veřejné telefonní síti, kolísání sítě, přepětí nebo zkratu na vstupech, výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů nebo ohně.

Společnost LGE CZ si vyhrazuje právo na změnu Podmínek s účinností od zveřejnění změny.

Prodejce poskytne Podmínky v tištěné podobě Zákazníkovi pouze na jeho výslovnou žádost. Zákazník je povinen se s Podmínkami seznámit před uvedením Výrobku do provozu.

Tyto Podmínky jsou účinné od 1. května 2022.


Autorizovaný
obchod LG

Vlastní kamenná
prodejna

Doprava zdarma
na celý sortiment

Odborné
poradenství

Garance nízké
ceny

logo lg store

Potřebujete poradit?

Prodejna

Ambitv.cz na Firmy.cz Ambitv.cz na Firmy.cz
Google Review Widget
Heureka.cz - ověřené hodnocení obchodu LG-store.cz
mastercard maestro visa visa electron

© Copyright 2021 LG-Store.cz

Vytvořili v: